Зареждане...

Адвокат | Мариела Рашкова

phoneicon 0898 43 69 21 mailicon info@advokat-ruse.com

Победата обича подготовката.
Amat victoria curam.

Съдбата обича смелите.
Fortuna favet fortibus.
Corrige praeteritum, praesens rege, cerne futurum.
Поправяй миналото, ръководи настоящето, предвиждай бъдещето (Луций Аней Сенека).
Slider